Jednatelkou společnosti VECTIGALIA s.r.o. je JUDr. Bc. Eva Štěpánková, Ph.D. Je také tím, s kým se zpravidla budete při svých jednáních setkávat a s kým budete případně komunikovat.

JUDr. Bc. Eva Štěpánková, Ph.D.
jednatelka
daňový poradce ev. č. KDP ČR 04537
právník
Tel.: +420 732 178 007
E-mail: eva.stepankova@vectigalia.cz

Pracovní zkušenosti

Aktuálně

  • daňový poradce obchodní společnosti VECTIGALIA s.r.o.

2006 – 2014

  • zaměstnána v obchodní společnosti poskytující daňové poradenství nejprve jako asistent daňového poradce, po úspěšném složení kvalifikačních zkoušek jako daňový poradce

2005 – 2006

  • zaměstnána v bankovním sektoru, segment korporátní klientely

Vzdělání

2011

  • ukončeno doktorské studium na Západočeské univerzitě v Plzni, Fakultě právnické, udělen titul Ph.D.
  • složena kvalifikační zkouška dle zákona č. 523/1992 Sb., zapsána do seznamu daňových poradců vedeného Komorou daňových poradců ČR

2006

  • ukončeno rigorózní řízení na Západočeské univerzitě v Plzni, Fakultě právnické, udělen titul JUDr.

1999 – 2005

  • Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická

1999 – 2002

  • Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická

1992 – 1999

  • Masarykovo gymnázium v Plzni